ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการประมง(Fisheries Management) หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะประมงคนแรก ที่แต่งตั้งจากการหยั่งเสียงตามระบบสรรหาผู้บริหารใหม่ นักเขียนบทความทางวิชาการประมงที่มีชื่อเสียง บทความที่เขียนมีมากกว่า 70 เรื่อง อาทิ การใช้ปลาเป็นอาหาร ปลาลิ้นหมาร้องไม่ได้, ตัวสงกรานต์ เป็นต้น
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5