ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านมีนวิทยา (Ichthyology) คณบดีคณะประมง มีความสามารถวาดภาพปลาในแบบของการวาดภาพทางวิชาการ (Scientific drawing) งานเขียนสำคัญเรื่องปลาเมืองไทย เป็นผลงานค้นคว้ารวบรวมชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อท้องถิ่นของปลาในประเทศไทย จัดจำแนกตามชั้น อันดับ วงศ์สกุล และชนิด ราชบัณฑิตจึงยกย่องให้ท่านเป็นผู้ตรวจคำนิยามในพจนานุกรม
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5