วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๐

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงม้าเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๐
(ปกและคำบรรยายปก ข่าวสารเกษตรศาสตร์ กันยายน ๒๕๑๐)

ขณะเสด็จเยี่ยมชม "สวนนอก" ศ. บรรเจิด คติการ และ ศ. ระพี สาคริก กราบทูลรายงาน อนึ่ง ในขณะเสด็จอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ สมเด็จพระราชชนนีทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับรับสั่งกับผู้ติดตามว่า "เกษตรนี้น่าอยู่จริง ๆ ฉันควรจะได้มาเยี่ยมที่นี่ตั้งนานแล้ว..."
(ภาพจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม คำบรรยายจาก "ข่าวมหาวิทยาลัย" ข่าวสารเกษตรศาสตร์ กันยายน ๒๕๑๐)


ทศวรรษที่ ๓