วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยปลาหมอเทศ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้จับจากบ่อเลี้ยงในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ลงในบ่อเพาะเลี้ยงของแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กรมประมง และทรงพระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศแก่ประชาชนให้นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพ"

เพื่อน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ได้แก่ วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยพระอนุชา เสด็จฯ ทรงเยี่ยมเกษตรกลางบางเขน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ทรงปล่อยปลาหมอเทศ ณ บ่อปลาของแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นหลังหนึ่ง บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งศาลาหกเหลี่ยม โดยประสงค์จะให้มีสถานที่สักแห่งหนึ่ง ที่จะชวนเชิญชาวเกษตรกลางบางเขนให้ได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณนี้