รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0998
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0998/2548
  ผู้บริจาค     คณะจากจีน ซึ่งไร่สุวรรณนำมาเยี่ยมชม
  วันที่บริจาค     7 ม.ค. 48  
  รายการ     ของที่ระลึก ผ้าเช็ดหน้า  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0998.docclose windows.