รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0993
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-140
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     9 ธ.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 28 พฤศจิกายน 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.