รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0988
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-66
  ผู้บริจาค     ผศ.สะเทื้อน ปิ่นน้อย
  วันที่บริจาค     29 พ.ย. 47  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ คราวเสด็จดูงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     15  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.