รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0986
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2542
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     10 พ.ย. 47  
  รายการ     หนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.