รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0985
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2542
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     10 พ.ย. 47  
  รายการ     หนังสือสรรพศิลปศาสตราธิราช  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0985.docclose windows.