รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0984
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2542
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     4 พ.ย. 47  
  รายการ     หนังสือมิ่งไม้เกษตรกลางบางเขน  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0984.docclose windows.