รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0983
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-120
  ผู้บริจาค     สภาข้าราชการ มก.
  วันที่บริจาค     4 พ.ย. 47  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี 2545-2547 สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.