รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0982
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-135
  ผู้บริจาค     สภาข้าราชการ มก.
  วันที่บริจาค     4 พ.ย. 47  
  รายการ     หนังสือความคิดเห็นของบุคลากรต่อนโยบายและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0982.docclose windows.