รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0981
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2547
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     1 พ.ย. 47  
  รายการ     หนังสือ งานกตัญญุตา ปูชนียบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0981.docclose windows.