รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0979
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-118
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     28 ต.ค. 47  
  รายการ     วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0979.docclose windows.