รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0970
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-109
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     28 ต.ค. 47  
  รายการ     วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ สื่อสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าเกษตร 5 ธ.ค. 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0970.docclose windows.