รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0968
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-107
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     28 ต.ค. 47  
  รายการ     วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า 2 กุมภาพันธ์ 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.