รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0964
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-103
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     28 ต.ค. 47  
  รายการ     วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า, 38 2 กุมภาพันธ์ 2538  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0964.docclose windows.