รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0958
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-97
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     18 ส.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ ปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2546 – 15 สิงหาคม 2547  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.