รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0957
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0957/2547
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     12 ส.ค. 47  
  รายการ     ของที่ระลึก The Dutch and the Elephant  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0957.docclose windows.