รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0953
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546 (มก)
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     4 ส.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากอดีตสู่ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่เจ็ด  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0953.docclose windows.