รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0951
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-133
  ผู้บริจาค     ศ.ระพี สาคริก
  วันที่บริจาค     2 ก.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ อนุสรณ์ในงานพระราชทารเพลิงศพ ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ (ระลึกถึง ท่านศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์) โดย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.