รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0949
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-131
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     2 ก.ค. 47  
  รายการ     สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 61 (70 ปี ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่ 7 มก.) วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0949.docclose windows.