รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0947
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-130
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     2 ก.ค. 47  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระพิรุณทรงนาคประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0947.docclose windows.