รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0946
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546
  ผู้บริจาค     ชมรม มก.อาวุโส
  วันที่บริจาค     2 ก.ค. 47  
  รายการ     หนังสือเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0946.docclose windows.