รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0943
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-73
  ผู้บริจาค     วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มก.
  วันที่บริจาค     18 มิ.ย. 47  
  รายการ     เอกสาร ประวัติการก่อตั้งและผลงานของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.