รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0935
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0935/2547
  ผู้บริจาค     ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภา มก.และฯพณฯ องคมนตรี
  วันที่บริจาค     26 เม.ย. 47  
  รายการ     กางเกงชุดสูท สีขาว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0935.docclose windows.