รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0924
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-94
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     12 เม.ย. 47  
  รายการ     หนังสือรายงานประจำปี 2544-2545 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0924.docclose windows.