รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0923
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0923/2547
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     12 เม.ย. 47  
  รายการ     เหรียญที่ระลึก ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2546 ขนาด 7 ซม.  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0923.docclose windows.