รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0920
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-28
  ผู้บริจาค     ประชาสัมพันธ์ มก.
  วันที่บริจาค     31 มี.ค. 47  
  รายการ     VCD รายการโทรทัศน์ “เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่เจ็ด” ครบรอบ 61 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2547  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0920.docclose windows.