รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0919
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-73
  ผู้บริจาค     นางวรรณ นาวิกมูล
  วันที่บริจาค     31 มี.ค. 47  
  รายการ     หนังสือพิมพ์ (มีประวัตินายศิริชัย นฤมิตรเรขการ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหอประชุม มก.)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0919.docclose windows.