รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0918
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2510
  ผู้บริจาค     นายศิริพงษ์ คุ้มภัย
  วันที่บริจาค     29 มี.ค. 47  
  รายการ     หนังสือฟางข้าว ฉบับรับน้องใหม่ คณะเกษตร 2510  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0918.docclose windows.