รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0914
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-130
  ผู้บริจาค     สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
  วันที่บริจาค     15 มี.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ เที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ กรุงเทพฯ -ปริมณฑล  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.