รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0912
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-65
  ผู้บริจาค     น.ส.สิริสุดา แสนอิว
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 47  
  รายการ     ภาพถ่าย รับน้องใหม่ ปี 2542 ของ น.ส. สิริสุดา แสนอิว  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.