รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0911
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-129
  ผู้บริจาค     กองการเจ้าหน้าที่
  วันที่บริจาค     5 มี.ค. 47  
  รายการ     หนังสือเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0911.docclose windows.