รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0910
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-128
  ผู้บริจาค     นางคณินนาฎ โสพจน์
  วันที่บริจาค     19 ก.พ. 47  
  รายการ     หนังสืองานศพของ อาจารย์ชื้น โสพจน์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0910.docclose windows.