รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0908(1)
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-126
  ผู้บริจาค     นายพินิต สุวรรณะชฎ
  วันที่บริจาค     3 ก.พ. 47  
  รายการ     หนังสือบันทึกความทรงจำศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 10 (เตรียมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0908(1).docclose windows.