รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0907
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-23
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ 2545 โรงแรมเอมีน่า (วิภาวดี)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0907.docclose windows.