รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0904
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-20
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ ยี่สิบปีผันผ่านเปิดตำนาน สวพ. 22 ส.ค. 2541  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0904.docclose windows.