รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0090
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-23
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0090.docclose windows.