รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0897
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-13
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ มิวสิค “เก็บตก บุคลากร สวพ. มก.” 23 ธ.ค. 36  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0897.docclose windows.