รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0896
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-12
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ วันปีใหม่ 2537 การแสดงแฟร์ชันทีมวัยแรก/วัยรุ่น/วัยโรย 24 ธ.ค. 36  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0896.docclose windows.