รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0892
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     ขอยืม
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ ประวัติกระทรวงเกษตร พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในวันเปิดที่ทำการใหม่ 1 เมษายน 2500  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.