รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0891
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-125
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     หนังสือโลกเกษตร ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0891.docclose windows.