รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0890
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-91
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วารสารรักบี้ฟุตบอลล์ ฉบับที่ 3 ของที่ 4 25 สิงหาคม 2499  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0890.docclose windows.