รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0887
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-71
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     บัตรชมภาพยนตร์และดนตรีการกุศล สมทบทุนค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0887.docclose windows.