รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0886
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     10-(12)
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     ปฐมนิเทศ ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0886.docclose windows.