รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0885
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     10-(11)
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     ปฐมนิเทศน์ ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0885.docclose windows.