รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0882
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-21
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     เอกสาร Show Schedule world orchid conference Bangkok 1978 no.9  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.