รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0875
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-90
  ผู้บริจาค     ประชาสัมพันธ์ มก.
  วันที่บริจาค     8 ม.ค. 47  
  รายการ     หนังสือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2545 – 7 มิถุนายน 2546  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0875.docclose windows.