รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0874
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0874/2547
  ผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     8 ม.ค.47  
  รายการ     นาฬิกา จากกรรมการสมาคมนิสิตเก่า มก. พ.ศ. 2518-2519  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.